Rekisteriseloste

Takaisin apukeskukseen
Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Kiks Technologies Oy
Y-tunnus: 2756764-8
Peltovuorentie 17H, 01690 Vantaa.
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mikko Lepistö
mail@goodrnt.com
Yhteystiedot:
Kiks Technologies Oy  / Mikko Lepistö
Peltovuorentie 17H, 01690 Vantaa
3. Rekisterin nimi
Goodrnt-palvelun käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Palvelu on yrityksille ja yksityishenkilöille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi käyttäjien on rekisteröidyttävä.
Käyttäjä on vastuussa salasanansa salassapidosta sekä tunnuksillaan tapahtuneesta palvelun käyttämisestä.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.
Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Kiks Technologies Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Kiks Technologies Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
  • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, Facebook-sivun julkinen osoite, Instagram- sivun julkinen osoite, Twitter – sivun julkinen osoite, LinkedIn – sivun julkinen osoite ja sähköpostiosoite)
  • Käyttäjien kuvia
  • Rekisteröityjen käyttäjien vuokrattavia tavaroita (kuvia tavaroista, käyttäjien kuvasta tavaroista, tavaroiden sijaintitietoja, vuokrahinta)
  • Käyttäjien itsestään tekemiä kuvauksia
  • Muiden käyttäjien tekemiä arvosteluja käyttäjästä, käyttäjien vuokraamista tavaroista sekä käyttäjien välistä keskinäistä yhteydenpitoa (palvelussa on chat -toiminto)
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
6. Säännön mukaiset tietolähteet
Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti itse antamat tiedot.
Toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit käyttäjästä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kiks Technologies Oy pidättää oikeuden luovuttaa vuokranmaksuun liittyviä henkilötietoja maksupalveluyritykselle, kuitenkin siten, että tietojen luovuttamisen tulee olla välttämätöntä palvelun käyttämisen ja vuokran maksamisen mahdollistamiseksi.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen
Käyttäjä voi tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot suoraan palvelun applikaatiosta.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan applikaatiosta, tai ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitoon.