Arvostelut

Arvostelut ovat käyttäjien antamia arvioita vuokraajasta, tavaroista ja vuokranantajista.

Arvostelut ovat tärkeitä, jotta käyttäjämme tietävät, minkälainen oli edellisten vuokraajien vuokrauskokemus.

Arvosteluja ei voi muokata. Vertaisvuokrauksessa on tärkeää, että arvostelut perustuvat rehelliseen arvioon vuokrauskokemuksesta.

Tähdistä näet keskiarvon. Voit myös selailla yksittäisiä arvosteluita.